Interculturele gezins- en relatietherapie
IDoké

Neem gerust contact op voor meer informatie!

Gebruik het onderstaande contactformulier voor al uw vragen of verzoeken.

 

Kwaliteit

 Als gezin- relatietherapeut ben ik opgeleid conform de gekwalificeerde eisen van de Nederlandse Vereniging Relatie en Gezinstherapie en de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg. Ik ben gediplomeerd en geregistreerd Relatie-Gezinstherapeut.

Deze borgen de kwaliteitseisen die gesteld zijn om dit beroep uit te mogen oefenen. De toegang tot het NVRG opleidingstraject is voorbehouden aan psychiaters en psychotherapeuten en anderen die voldoen aan de strenge eisen m.b.t. de vooropleiding. Tevens organiseert en accrediteert de vereniging diverse nascholingen, studiedagen en congressen. Dit geldt tevens voor de NVPA.

Tarieven

Individuele therapie

€ 58,-   per zitting van 45 minuten

Relatietherapie / Gezinstherapie  

€ 97,- per zitting van 75 minuten

Bovenstaande tarieven zijn exclusief eventuele tussentijdse telefonische of e-mailcontacten, voor- en na bereiding en rapportage, eventueel intercollegiaal overleg e.d. worden in rekening gebracht.

Eventuele afzegging van afspraken dient minimaal 48 uur van tevoren te gebeuren. Houdt u er rekening mee dat bij niet tijdig annuleren/wijzigen van een afspraak het volledige tarief in rekening kan worden gebracht. 

PRIVACY REGLEMENT

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen begeleiden en nodig voor het financieel afhandelen van de begeleiding.

IDoké is verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen ik bepaal welke persoonsgegevens word verwerkt, met welk doel en op welke manier. 

Wilt u hier meer informatie over, stuur ons een bericht dan ontvangt u dit digitaal.